Participating schools 

download.png
Wen Chang Junior High School

桃園市立文昌國民中學

03-3552776

No. 729, Minsheng Road, Taoyuan City, 330

Chien_Kuo_Junior_High_School_New_Logo.pn
Chien-Kuo Junior High School

桃園市立建國國民中學

03-3630081

No. 20, Jiexin Street, Taoyuan District, Taoyuan City 330

Da_Chu_Junior_High_School.gif
Dazhu Junior High school

桃園市立大竹國民中學

03-3232764

No.35, Dazhu Road, Luzhu District, Taoyuan City 338

Taoyuan_Junior_High_School_Logo_edited.p
Taoyuan Junior High School

桃園市立桃園國民中學

03-3358282

No. 2 Juguang Street, Taoyuan District, Taoyuan City, 330

Tzu_Wen_Junior_High_School_Logo_edited.p
Tzu Wen Junior High School

桃園市立慈文國民中學

03-3269340

No.835, Zhongzheng Rd, Taoyuan District, Taoyuan City, 330

220px-Tung_De_Junior_High_School_Logo_ed
Tung De Junior High School

桃園市立同德國中

03-2628955

No. 487, Nanping Road, Taoyuan District, Taoyuan City,330

Da_You_Junior_High_School_Logo_edited_ed
Da You Junior High School

桃園市立大有國民中學

03-2613298

No. 215, Dayou Road, Taoyuan District, Taoyuan City, 330

Chung_Hsing_Junior_High_School_Logo.gif
Taoyuan Chung-Hsing Junior High School

桃園市立中興國民中學

03-2720018

No. 122, Wenzhong Road, Taoyuan District, Taoyuan City, 330

220px-Guei_Shan_Junior_High_School_Logo_
Guei Shan Junior High School

桃園市立龜山國中

03-3205681

No. 66, Ziqiang West Road, Guishan District, Taoyuan City, 333

messageImage_1578560284338.jpg
Municipal Dong'an Junior High School

桃園市立東安國民中學

03-4601407

No.168, Pingdong Road, Pingzhen District, Taoyuan City, 32465

Guang_Ming_Junior_High_School_edited.jpg
Guangming Junior High School

桃園市立光明國民中學

03-3114355

No. 123, Section 1, Guanming Road, Luzhu District, Taoyuan City, 338

Ren_He_Junior_High_School_Logo_edited.jp
Hen Ho Junior High School

桃園市立仁和國民中學

03-3906626

No. 55, Renhe 7th Street, Daxi District, taoyuan City, 335

Da_Cheng_Junior_High_School_Logo_edited.
Da Cheng Junior High School

桃園市立大成國民中學

03-3625633

No. 12, Zhongyong Street, Bade District, taoyuan City, 334

Bade_Junior_High_School_Logo_edited.jpg
Bade Junior High School

桃園市立八德國民中學

03-3685322

No. 321, Xingfeng Road, Bade District, Taoyuan City, 334

download_edited.jpg
Municipal Longtanguomin Junior High School

桃園市立龍潭國中

03-4792075

No. 460, Longhua Road, Longtan District, Taoyuan City, 325

Kwai_Ji_Junior_High_School_Logo_edited.j
Kuai Ji Junior High School

桃園市立會稽國中

03-3551496

No. 222, Daxing Road, Taoyuan District, taoyuan city, 330

Jinguo_Junior_High_School_Logo_edited.pn
Jinguo Junior High School

桃園市立經國國中

03-3572699

No. 276, Jingguo Road, Taoyuan District, Taoyuan City, 330

download%20(1)_edited.jpg
Taoyuan Yangmei Junior High School

桃園市立楊梅國中

03-4782024

No. 149, Xiaoqian Rd, Yangmei District, Taoyuan city, 326

Rui_Ping_Junior_High_School_Logo_edited.
Rui Ping Junior High School

桃園市立瑞坪國中

03-4821468

No. 535, Yangmei District, Wenhua Street, Taoyuan City 326

download%20(2)_edited.jpg
Taoyuan Municipal Xin Wu Senior High School

桃園市立新屋高級中等學校

03-4772029

No. 111, Zhongxing Road, Xinwu District, Taoyuan City, 327

Dapo_Junior_High_School_Logo_edited.jpg
Municipal Dapoguomin Junior High School

桃園市立大坡國中

03-4768350

No. 100, Section 2, Minyouer Road, Xinwu District, Taoyuan CIty, 327

Capture.PNG
Municipal Jieshou Junior High School

桃園市立介壽國中

03-3822315

No. 248, Xhongzheng Road, Fuxing Disrict, Taoyuan City, 336

校徽.jpg
Jieshou Elementary School

桃園市復興區介壽國民小學

03-3822364

No. 33, Zhongzheng Road, Fuxing District, Taoyuan City, 22641